digitalmikkeli.fi

Sähköiset kuntapalvelut –iltapäiväseminaari 11.2.2014

Palveluiden sähköistyminen ja siirtyminen verkkoon on muuttanut odotuksia myös kuntapalveluita kohtaan. Alan asiantuntijat mm. Valtiovarainministeriöstä, Sitrasta sekä Oulun ja Mikkelin kaupungeilta keskustelivat sähköisten kuntapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta Mikkelissä 11.2. Sähköisillä kuntapalveluilla voidaan asiantuntijoiden mukaan helpottaa mm. asiointia ja erilaisia lupamenettelyjä kunnissa. Palvelut avaavat myös täysin uusia mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuoltoon. 

Seminaarin esitysmateriaalit 

Juha Ropponen, Mikkelin kaupunki: Virittaäytyminen päivän teemaan
Antti Kivelä, Sitra: Suomen digitaalinen tulevaisuus
Riku Jylhänkangas, VM/JulkICT: Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Jani Heikkinen, VM/JulkICT: Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdollistajana
Heli Hänninen, Mikkelin kaupunki: Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdollistajana
Juhani Heikka, Oulun kaupunki: Sähköiset kuntapalvelut Oulussa
Madis Tiik, Sitra: Virtuaaliklinikka
Risto Mikkola, Mikkelin kaupunki: Sähköisen rakennusluvan käyttöönotto Mikkelissä

Valokuvia seminaarista (tulossa)Puhujat

Antti Kivelä, Sitra

Antti Kivelä johtaa Sitran "Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet" -teema-aluetta. Alueella työskennellään kansalaisten omatoimisen terveydenhuollon edistämiseksi sekä kansallisten ICT-järjestelmien uudistamiseksi ihmislähtöisesti. Aiemmin Antti Kivelä on vastannut Sitrassa kuntaohjelmasta ja julkishallinnon johtamisohjelmasta.
Antti Kivelä

Madis Tiik, Sitra

Madis Tiik on ollut rakentamassa Viron kansallista terveystiedon integraatiota (Kanta -järjestelmä). Virolainen lääkäri ja IT-asiantuntija Madis Tiik toimii Sitrassa vanhempana neuvonantajana, työskennellen ensisijaisesti sähköisten omahoitoratkaisujen parissa. Tällä hetkellä hänellä on työn alla Virtuaaliklinikka -konseptin työstäminen.

Madis Tiik

Riku Jylhänkangas, Valtiovarainministeriö / JulkICT

Riku Jylhänkangas toimii julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnon (JulkICT) strategisen ohjausyksikön päällikkönä. JulkICT-toiminto vastaa julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleisestä kehittämisestä, valtionhallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamisesta.

Riku Jylhänkangas

Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö / JulkICT

Jani Heikkinen toimii Kuntatieto-ohjelman projektipäällikkönä valtiovarainministeriössä. Kuntatieto-ohjelmassa standardoidaan kaikille kuntatoimijoille tehtävä-, palveluluokitusten yhteinen taso, tililuettelomalli sekä toimipaikkakäsite. Lisäksi tavoitteena on kehittää määrityksiä ja käytäntöjä koskien kuntia koskevaa automaattista raportointia. Ohjelma tuotokset mahdollistavat kuntayksikkötasoisen tiedon siirron eri osapuolten välillä yhteisten määritelmien pohjalta, sekä tukee kuntien yhteisen sähköisen palvelutuotannon kehittämistä kokonaisarkkitehtuurikehikossa.

Jani Heikkinen
Juhani Heikka, Oulun kaupunki

Juhani Heikka työskentelee tietohallintopäällikkönä Oulun kaupungilla. Oulun kaupunki tarjoaa kuntalaisille kattavasti mahdollisuuksia verkossa asiointiin.

 Juhani Heikka
Juha Ropponen, Mikkelin kaupunki

Juha Ropponen työskentelee Lupaus 2016 -ohjelman ohjelmajohtajana. Vuoden 2013 alussa käynnistyneen Lupaus 2016 -ohjelman tavoitteena on tehdä Mikkelistä Suomen ensimmäinen digitaalinen kaupunki vuoteen 2016 mennessä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on muuttaa kaupungin palveluja digitaalisiksi. Peruslähtökohtana on avoimuus ja vuorovaikutus: asukkaita myös kannustetaan osallistumaan kaupungin palvelujen kehittämiseen. Digitaalisten palvelujen käyttöönotto parantaa kaupungin tuottavuutta, koska osa työstä automatisoituu ja työntekijöiden työajankäyttöä voidaan järkeistää.
Juha Ropponen
Heli Hänninen, Mikkelin kaupunki

Heli Hänninen työskentelee Mikkelin kaupungin asiakaspalvelupäällikkönä sekä Tehtävä- ja palveluluokitusprojektin projektipäällikkönä. 

Heli Hänninen
Risto Mikkola, Mikkelin kaupunki

Risto Mikkola työskentelee johtavana rakennustarkastajana Mikkelin kaupungilla. Mikkelin kaupunki otti käyttöön sähköisen rakennuslupaprosessin syksyllä 2013. Palvelun avulla rakennushankkeen kaikilla osapuolilla on yhteinen asiointikanava. Sähköistä asiointia on tarkoitus laajentaa kattamaan rakennusaikainen valvonta sekä arkistointi, kattaen koko rakentamisen elinkaari.

Risto Mikkola


Lisätietoja seminaarista antaa Mari Kivinen, Miktech Oy (mari.kivinen@miktech.fi, 0440 361626).


Seminaarin toteutuksessa on mukana DM Ohjelmajohtaja -hanke, joka koordinoi Digitalmikkeli-klusteria. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto, Mikkelin kaupunki sekä klusterin jäsenet. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.


Iltapäiväseminaarin järjesti yhteistyössä Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki ja Miktech Oy.

Seminaariohjelma (pdf)

Järjestäjät