digitalmikkeli.fi
Digitaalisuus haastaa vanhat arvoketjut ja paperiset prosessit. Digitaalisessa muodossa oleva aineisto on hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta sekä siitä on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa.

Digitalmikkeli-klusteri edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia. Digitalmikkelin toimintaa koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Ota yhteyttä!

Digitalmikkeli myös Facebookissa!Ajankohtaista

‹ 03.02.2017 ›
Vuonna 2016 digitoitujen aineistojen sivukäyttö kasvoi 27 % edellisestä vuodesta ja nousi 18 miljoonaan sivuun. Aidot sivulataukset nousivat yli 4,3 miljoonaan sivuun. Keskimääräinen vierailuaika sivustolla oli 9 minuuttia ja käyttäjistä 6 % oli sivulla jopa yli tunnin.
‹ 14.10.2016 ›
Arkistolaitoksen organisaatiota muutetaan. Nykyisestä piirihallintomallista luovutaan. Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta muodostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena toimiva valtakunnallinen viranomainen, jonka nimenä on Kansallisarkisto.

Tapahtumat

‹ 27.02.2017 ›
Liikearkistoyhdistys järjestää Asiakirjahallinnon peruskurssin Hotelli Vaakunassa Helsingissä 1.-2.6.2017.
‹ 24.11.2016 ›
Datalla on merkitystä vain kun sitä osataan käyttää. Tietojohtaminen tarkoittaa arvon luomista aineettomista voimavaroista. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka datasta luodaan arvoa tietojohtamisen avulla! Seminaari järjestetään Mikkelin ammattikorkeakoululla keskiviikkona 30. marraskuuta klo 12 alkaen.